Największe okręgi przemysłowe w Polsce

Okręg przemysłowy skupia wiele ośrodków, a także zakładów przemysłowych, które występują na mocno zurbanizowanych obszarach. Rozmieszczenie takich okręgów w Polsce jest nierównomierne, a najwięcej z nich występuje głównie na południu kraju. Do przyczyn takiej lokalizacji zalicza się uwarunkowania historyczne, czynniki społeczno-ekonomiczne, ulokowanie surowców mineralnych, a także politykę państwa.

Największym okręgiem przemysłowym w Polsce jest Górnośląski Okręg Przemysłowy, który rozciąga się na jednostki przemysłowe ulokowane w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego. Szczególnie rozwinięty jest tu przemysł hutniczy, górniczy, transportowy, maszynowy, energetyczny, chemiczny i koksowniczy. Drugim pod względem wielkości jest Warszawski Okręg Przemysłowy.

Charakteryzuje go siła robocza o wysokich kwalifikacjach. Dominuje tutaj przemysł elektromaszynowy – elektrotechniczny, precyzyjny i motoryzacyjny. Rozwinął się również sektor chemiczny oraz odzieżowy.

Nie wydobywa się tutaj surowców mineralnych.

Wynajem koparko ładowarek hale magazynowe