Przemysł lekki

Gałęzie przemysłu lekkiego zajmują się produkcją wyrobów konsumpcyjnych. W efekcie powstają takie produkty żywnościowe, odzieżowe, książki, meble czy artykuły gospodarstwa domowego.

Przemysł lekki produkuje na potrzeby pozostałych gałęzi przemysłu. W jego gestii leży wytwarzanie części do urządzeń elektrycznych czy części do samochodów.

Dzieli się na przemysł włókienniczy, odzieżowy i skórzano-obuwniczy. W skali światowej najbardziej rozwinął się przemysł bawełniany i wełniany.

Cechą charakterystyczną przemysłu lekkiego jest znaczny udział kobiet w zatrudnieniu. To właśnie kobiety częściej pracują w zakładach tekstylnych czy elektronicznych.

Zakłady sektora lekkiego mogą powstawać nawet w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, gdyż nie są tak szkodliwe dla środowiska naturalnego jak przemysł ciężki. Powstają w centrach miast lub na przedmieściach.

W ostatnich latach, fabryki zaczęły powstawać nawet na terenach wiejskich, by wykorzystać nadwyżkową siłę roboczą wśród mieszkańców wsi.

Wynajem zagęszczarek https://www.dekarbud.pl/PL-H105/podnosnik-koszowy-na-samochodzie-miloslaw.html www.fundacja-spoleczn.pl