Przemysł elektromaszynowy

Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego jest przemysł elektromaszynowy.

W jego obrębie wyróżniamy przemysł maszynowy, metalowy, elektrotechniczny i precyzyjny.

W zakresie tego sektora produkuje się maszyny, samochody, statki, samoloty, motocykle, ciągniki, rowery, tabor kolejowy, telefony, odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery czy mikroskopy.

Przemysł ten jest kapitałochłonny i przynosi duże zyski, ale negatywnie wpływa na środowisko.

W Polsce najsilniej rozwinięta jest produkcja obrabiarek, maszyn włókienniczych i rolniczych oraz przemysł elektrotechniczny.

Najsłabiej rozwinięty jest przemysł precyzyjny.

Na rynku elektromaszynowym liczą się zakłady specjalizujące się w produkcji środków transportu.

To dzięki nim powstaje tabor kolejowy, statki oraz samochody.

Na arenie międzynarodowej, liderami w obszarze przemysłu elektromaszynowego są Stany Zjednoczone, Kanada, Hongkong, Japonia, Chiny, Korea Południowa oraz wiele krajów zachodnioeuropejskich.

https://www.dekarbud.pl/PL-H28/wynajem-zurawia-koszowego,-uslugi-dzwigiem-w-jarocinie.html www.pbdclnt.com https://multichem.pl