F. Schichau GmbH

Ferdinan Schichau początkowo prowadził swoją działalność w Elblągu, gdzie produkował specjalistyczne rodzaje statków. Położenie Elbląga nad rzeką powodowało, że budowa większych statków była jednak niemożliwa, więc Schichau zdecydował się na rozwój swojej działalności.

Dzięki wielkiemu sukcesowi stoczni założonej w Elblągu Schichau mógł otworzyć filię w Gdańsku, która umożliwiła twórcy budowę zdecydowanie większych statków. Gdańska filia elbląskiej stoczni rozpoczęła swoją działalność w 1892 roku.

Pierwszym okrętem, który został w niej zbudowany był niemiecki krążownik „Geflon”. Stocznia prosperowała bardzo dobrze w okresie wielkiej wojny, kiedy nawiązała ścisłą współpracę z niemiecką Marynarką Cesarską.

Filia w Gdańsku zajmowała się w tym czasie przede wszystkim budową pancerników i krążowników, które tworzyły trzon niemieckiej floty. Po I wojnie światowej filia w Gdańsku przestała podlegać Elbląskiemu pierwowzorowi.

Spowodowane było to utworzeniem Wolnego Miasta Gdańsk, co doprowadziło również do poluźnienia związku gdańskiego oddziału stoczni Schichaua z Elbląskim odpowiednikiem.

https://inducomp.pl/uslugi/wykrawanie/ matryce mosiężne