Stocznia Gdańska

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych stoczni w Polsce jest niewątpliwie Stocznia Gdańska. W ciągu swojego istnienia od 1945 roku w stoczni powstało ponad 1000 statków, przede wszystkim kontencerowców, żaglowców i statków pasażerskich.

Do najważniejszych osiągnięć Stoczni Gdańskiej w zakresie budowy statków należy przede wszystkim tzw. „Gwarek” czylizbudowany dla Holendrów kadłub pięciomasztowej fregaty.

W Stoczni Gdańskiej powstały również statki takie jak „STS Pogoria” i „Dar Młodzieży”. Współcześnie znana stocznia Gdańska powstała w wyniku połączenia kilku stoczni działających na terenie Gdańska przed II wojną światową.

Po 1945 roku decyzją Departamentu Morskiego Ministerstwa Przemysłu nastąpiło zjednoczenie stoczni Danziger Werft, Stoczni Schichaua, Fabryki Wagonów oraz Stoczni Wojana. Na terenie dawnych zakładów wyżej wymienionych przedsiębiorstw utworzono Stocznię Gdańską, która stała się najlepiej prosperującym zakładem w czasach PRL.

W roku 1990 po przekształceniu gospodarki polskiej z centralnie sterowanej na rynkową, Stocznia Gdańska utraciła swoją świetność i zaczęły się jej problemy finansowe.

http://taskoprojekt.com.pl/ optymalizacja energii elektrycznej http://oczyszczalniesciekow.net.pl/strzelce-krajenskie.html