Amsterdam Noord

Wśród holenderskich stoczni jedną z największych była Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij. To w niej powstał jeden z najszybszych statków na początku XX wieku – Oranje.

Stocznia rozpoczęła swoją działalność w 1920 roku. Połączenie między dzielnicą Noord, a Amsterdamem było bardzo niepraktyczne.

Stocznie zatrudniały tysiące robotników, a jedyną możliwością, żeby dostać się do zakładu było przepłynięcie na półwysep promem. Od początku lat 20 XX wieku powstawać zaczęły więc dzielnice mieszkalne, początkowo dla pracowników stoczni.

Przemysł stoczniowy w Amsterdamie upadł, a wspomniana wyżej stocznia musiała zostać zamknięta. Obecnie tereny Noord mają się jednak świetnie.

Opuszczone hale produkcyjne są współcześnie wykorzystywane jako przestrzeń kulturowa i handlowa. W dawnej hali Ij-Hallen organizowany jest comiesięczny pchli targ.

Przestrzeń stoczniowa jest też atrakcyjnym miejscem dla artystów (np. muzyków), którzy wynajmują pomieszczenia na między innymi sale prób i magazyny.

Jest to również miejsce, w którym bardzo często rezydują studenci (dzielnica sławna jest z tanich pokoi).

http://www.michor.pl/ http://marrom1.pl