Początki telekomunikacji

Od wieków ludzkość starała się przyspieszyć przesyłanie informacji na odległość. Zanim wynaleziono telefony komórkowe i Internet, przez wieki korzystano z bardzo prymitywnych kanałów, które w dzisiejszych czasach nie mają już racji bytu. W średniowieczu starano się chociażby umieszczać ogniska sygnałowe na wzgórzach, żeby na przykład za pomocą pochodni przekazywać informacje o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Umówione sygnały były jednak w stanie przekazać tylko bardzo prostą wiadomość.

Potem wymyślono telegraf optyczny, który jednak niezbyt się spopularyzował. Korzystanie z niego wiązało się z koniecznością korzystania z usług wyłącznie dobrze wykwalifikowanych operatorów oraz było kosztowne (budowa specjalnych wierzy pochłaniała ogromne środki pieniężne). Stosunkowo szybko telegraf świetlny został zastąpiony klasycznym telegrafem, który z kolei potem musiał ustąpić miejsca telefonowi. Współczesna telekomunikacja to, przede wszystkim, Internet, bez którego świat nie mógłby już chyba normalnie funkcjonować.