Zostań na uczelni!

Najlepsi absolwenci mogą liczyć nie tylko na wyróżniający się dyplom czy stypendium naukowe w trakcie studiów, ale także na okazję do kontynuowania studiów na trzecim poziomie, tzn. studium doktoranckie.

Aby dostać się na trzeci poziom studiów nie wystarczy jednak tylko i wyłącznie dyplom z bardzo dobrymi ocenami. Wykazać się bowiem powinniśmy dobrą znajomością minimum jednego języka obcego, zazwyczaj jest to język angielski.

Dodatkowo należy legitymować się interesująco napisaną pracą magisterską, która nierzadko stanowi wstęp do zagadnień, które chcemy zgłębiać na kolejnym, jeszcze bardziej samodzielnym etapie studiów. Niewątpliwie jednak najistotniejszym elementem, który ocenia komisja jest pasja.

Jeśli nie mamy jasno sprecyzowanych zainteresowań związanych z dalszym etapem studiów to nawet dyplom z wyróżnieniem nam nie pomoże. Głównym elementem studiów doktoranckich jest bowiem zgłębianie konkretnego zainteresowania, które opiszemy niezwykle szczegółowo w pracy dyplomowej.

Studia magisterskie: kosmetologia poznań podręczniki używane www.cbssuszec.pl