Zadania systemu operacyjnego

Nowoczesne systemy operacyjne charakteryzują się wielozadaniowością, czyli są w stanie wykonywać wiele zadań naraz. Systemy operacyjne odpowiedzialne są za różne rzeczy, a ich praca musi umożliwiać sprawne korzystanie ze sprzętu.

System operacyjny jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami. To właśnie on zapewnia dostęp do urządzeń, pamięci i plików, dzięki ustaleniu zasobów systemowych.

System dba o porządek, przydziela zasoby, synchronizuje dostęp do nich, umożliwia ich odzyskiwanie, a także zapewnia ich ochronę. System operacyjny odpowiada także za zbieranie danych o wykorzystaniu zasobów.

Do zadań procesu operacyjnego należy także zarządzanie procesem. System tworzy i usuwa proces, a także wstrzymuje go i przywraca.

Zapewnia także mechanizmy, które pozwalają na komunikację pomiędzy procesami. Oprócz tego system operacyjny zarządza pamięcią operacyjną oraz plikami.

Utrzymuje informacje i decyduje o tym, który proces ma zostać wczytany do pamięci. System operacyjny przydziela oraz zwalnia pamięć.

W przypadku plików, odpowiada za ich tworzenie oraz usuwanie. Wspiera końcowych użytkowników w operacjach na plikach, a także tworzy kopie plików.

www.jovanka.co.uk