Telekomunikacja – radio i telewizja

Nikola Tesla bezwzględnie był jednym z najzdolniejszych wynalazców w historii ludzkości. Przynajmniej kilka jego odkryć było przełomowych. Z pewnością, do tej kategorii trzeba zaliczyć komunikację radiową, której był współtwórcą. Radio i telewizja odegrały bardzo ważną rolę w historii, a ich powstanie zrewolucjonizowało telekomunikację. Tesla zaprezentował komunikację radiową już w 1893 roku, jednak jego wynalazek działał tylko w niewielkiej skali.

Kolejną ważną datą w rozwoju telekomunikacji był rok 1925, kiedy to John Logie Baird zademonstrował transmisję ruchomych obrazów. Działo się to w londyńskim domu towarowym. Swoją cegiełkę do rozwoju telewizji dołożył również Karl Braun, który zaprojektował i wykonał kineskop elektronowy. Pierwsze transmisje telewizyjne miały miejsce w latach dwudziestych minionego wieku. Oczywiście, na przestrzeni wieków zarówno radio, jak i telewizja znacznie się rozwinęły.

W dzisiejszych czasach zdają się one jednak nieco ustępować miejsca internetowi, który jest coraz bardziej popularny na świecie.

ekologiczny.edu.pl