Szanse i zagrożenia przemysłu nuklearnego

Energia jądrowa pozyskiwana jest poprzez rozszczepienie jąder atomowych w reaktorach jądrowych. Do takiego procesu dochodzi w elektrowniach jądrowych oraz na okrętach jądrowych.

Pierwsze takie elektrownie pojawiły się w latach 50., ale ich rozwój został zatrzymany po katastrofie elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

W ostatnich latach, można zaobserwować powrót do rozwoju tego przemysłu. Kontrowersje budzi kwestia składowania odpadów promieniotwórczych.

Wszystkie odpady muszą trafiać na odpowiednie składowiska. Zagrożenie może czyhać także w produkcji broni jądrowej, a co za tym idzie w zamachach terrorystycznych.

Bezpieczeństwo może zostać naruszone także przez awarie i wycieki. Takie sytuacje zdarzyły się już w elektrowniach na Węgrzech, Słowenii i Francji.

Energetyka jądrowa nie powoduje emisji gazów i pyłów, które miałyby szkodliwy wpływ na środowisko. Konwencjonalne źródła są znacznie bardziej zanieczyszczają powietrze i są przyczyną zgonów.

Przemysł nuklearny jest także rozwiązaniem, gdy w przyszłości wyczerpią się pokłady paliw kopalnych.

hale dla logistyki Przecinarki do betonu na wynajem https://rawimet.pl/