Systemy do zadań specjalnych

System informatyczny specjalizowany to nic innego jak system opracowany to wykorzystania przez jednego użytkownika, bądź też jedną organizację/instytucję. Systemy te często budowane są modularnie przez co mogą wykorzystywać programy, a nawet procedury biblioteczne.

Koszt ich stworzenia jest znacznie większy niż systemów uniwersalnych, chociażby ze względu na indywidualny charakter oprogramowania. Wiąże się z to ze znacznie dłuższym czasem napisania oprogramowania do zadań specjalnych.

Cały proces tworzenia oprogramowania odbywa się pod ścisłym nadzorem, a wszystkie funkcje zawarte w systemie objęte są tajemnicą zawodową. W przeciwieństwie do innych nowoczesnych systemów informatycznych, te spersonalizowane posiadają znacznie więcej funkcji zawężonych do jednej dziedziny, w której będą się specjalizować.

Oprogramowanie to zamawiane jest zazwyczaj przez instytucje oraz organizacje, które z różnych względów nie mogą wykorzystywać systemów uniwersalnych. Specjalizowanych systemów informatycznych używa głównie sieć energetyki oraz wojsko.

https://wza-online.pl/ Jak wykorzystać platformy e-learningowe