Przemysł zbrojeniowy. Wyzwanie dla Polski

Przemysł zbrojeniowy zajmuje się produkcją broni i amunicji. Do tego działu gospodarki zalicza się także podzespoły, które produkują na potrzeby wojska, sprzęt elektroniczny, wojskowe zakłady lotnicze i samochodowe. Na liście największych krajów, które eksportują produkty przemysłu zbrojeniowego znajdują się Stany Zjednoczone, Rosja, Niemcy, Francja, Ukraina, a także inne. Obecna sytuacja na świecie, a w tym wydarzenia na Ukrainie, powodują, że Polska musi zadbać o silny przemysł zbrojeniowy i traktować go jako element potencjału obronnego.

Wieloletni plan modernizacji sił zbrojnych przewiduje przeznaczenie danych sum na zwiększenie obronności naszego kraju. Jednym z priorytetów jest zbudowanie systemu powietrznej obrony. Do zadań związanych z realizacją programu należy także pozyskanie zintegrowanych systemów dowodzenia, śmigłowców, modernizacja sił pancernych, a także program mający zwalczać morskie zagrożenia. Inne programy obejmują zakup symulatorów, modernizację wojsk rakietowych i zakup bezpilotowców.

https://rubbpolska.pl/transport-i-logistyka/ uzdatniacz wody radom www.postep.edu.pl