Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy, czyli sektor budowy i naprawy statków, bardzo wcześnie został poddany działaniu globalizacji. Przemysł ten zapewnia istotne środki transportu dla obrotu towarowego między państwami. Marynarce wojennej dostarcza zaawansowanych technologicznie okrętów, dzięki czemu przyczynia się do obronności i bezpieczeństwa państwa. Na rynku światowym rośnie zapotrzebowanie na statki i usługi stoczniowe. Produkcja statków wzrasta, a wraz z nią powiększa się światowa flota handlowa.

Polski przemysł stoczniowy opiera się na stoczniach budujących statki, stoczniach remontowych, ośrodkach projektowo-konstrukcyjnych, centrach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach zajmujących się dostawami wyposażenia okrętowego. Stocznie mają szczególne znaczenie, ponieważ zapewniają miejsca pracy w danych regionach. To właśnie dzięki wyspecjalizowanym ludziom, polskie stocznie mogą konkurować na światowym rynku. Sektor stoczniowy jest jednak podatny na kryzysy. Po transformacji gospodarczej, wiele stoczni było zagrożonych bankructwem.

W późniejszych latach, na skutek nieuczciwych działań Korei Południowej, pojawiły się problemy z finansowaniem polskich stoczni, a banki nie chciały udzielać kredytów na sfinansowanie kontraktów.

https://rubbpolska.pl/magazyny/ Młoty hydrauliczne do koparki wynajem