Przemysł petrochemiczny

W ramach przemysłu petrochemicznego przerabia się ropę naftową w rafineriach i instalacjach chemicznych. Zajmuje się produkcją benzyny i innych paliw ropopochodnych, a także tworzyw sztucznych. Ropa naftowa zastąpiła węgiel i stała się głównym paliwem, a także jednym z ważniejszych naturalnych surowców wykorzystywanych przez pozostałe gałęzie przemysłu.

Część zasobów ropy naftowej znajduje się w tradycyjnie uprzemysłowionych państwach – w USA i Europie. Jednak największe złoża występują w państwach rozwijających się: na obszarze Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Większość krajów posiada własne rafinerie, które przetwarzają dużą część wydobycia.

Chociaż najwięcej rafinerii skupia się na terenach roponośnych, to rozwój środków transportu – supertankowców i rurociągów, umożliwił tworzenie zakładów z dala od miejsc wydobycia. Przykładem takiej rafinerii jest ta w Gdańsku. Gdańska rafineria ropy naftowej to druga od względem przerobu rafineria w Polsce.

https://rubbpolska.pl/hangary/ farby do tampodruku