Przemysł energetyczny. Alternatywne źródła energii

Energetyka stanowi podstawę do rozwoju przemysłu. Wytwarza i wykorzystuje energię potrzebną do pracy maszyn i urządzeń.

Jest także niezbędna w procesach produkcji oraz w gospodarstwach domowych. Przemysł, usługi i komunikacja wciąż charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię, co prowadzi do wysokiego poziomu jej produkcji.

W nieokreślonej przyszłości nieodnawialne źródła energii mogą ulec wyczerpaniu, dlatego poszukuje się alternatywnych źródeł. Ekologicznym sposobem wytwarzania energii jest wykorzystanie potencjału wiatru, który przetwarzany jest na energię elektryczną.

Wymaga to jednak zagospodarowania dużego terenu poprzez zamontowanie około 1000 wiatraków. Za najbezpieczniejsze alternatywne źródło uważa się energię słoneczną.

Popularne jest umieszczanie kolektorów słonecznych na dachach budynków. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się także pływy morski i wody płynące.

Przy energii geotermalnej wykorzystywana jest podwyższona temperatura wód podziemnych i skał.

hale dla logistyki Korpax Michor