Przemysł drzewny i papierniczy

Przemysł drzewny wykorzystuje narzędzia przemysłu elektromaszynowego.Kraje, które wykorzystują własne zasoby drewna i osiągają wysokie wyniki w przemyśle drzewno-papierniczym to Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Niemcy, Rosja, Finlandia, Szwecja i Brazylia. Polski przemysł drzewny nie jest dość rozwinięty. Szczególną rolę odgrywa tu przemysł meblowy, a także produkcja celulozy, papieru oraz grubizny i tarcicy. Niestety, w ostatnich latach rośnie deficyt drewna.

Nawet państwa europejskie, które mając własne zasoby drzewne, ograniczają podaż na własnych rynkach, a inwestują w drewno zagraniczne. Polska także stawia na oszczędną politykę leśną. Mimo znacznej zasobności polskich lasów, poziom pozyskiwania drewna nie jest odpowiedni do rynkowych potrzeb. Najwięcej drewna dostarcza Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. Jednym z najważniejszych towarów eksportowych są polskie meble.

Polska znajduje się w ścisłej czołówce światowych eksporterów, ustępując takim potęgom jak Chiny, Niemcy czy Włochy.

hale dla logistyki https://proell.pl/k/farby-sitodrukowe/ www.brzewski.edu.pl