Przemysł cukrowniczy

Cukier jest jednym z podstawowych składników stosowanych w przemyśle spożywczym. Na polu europejskim, Polska jest znaczącym producentem cukru. Przemysł cukrowniczy to ważna gałąź dla polskiej gospodarki, ponieważ przyczynia się także do rozwoju pozostałych gałęzi przemysłu. Uprawa buraków cukrowych ma długoletnie tradycje i jest istotna dla rolników, gdyż stanowi źródło ich dochodów. W skali światowej odnotowuje się wzrost produkcji cukru. Znaczny przyrost osiągnęły Indie i Chiny.

Także Brazylia należy do liderów wśród producentów cukru. Cukier nie jest wykorzystywany jedynie do celów spożywczych, ale jest również stosowany w produkcji biopaliwa. Brazylia, z powodu wzrostu cen ropy naftowej, wykorzystuje cukier do produkcji etanolu. Sytuację na globalnym rynku cukrowniczym kształtują również ceny, które w przypadku cukru podlegają częstym wahaniom. Popyt na cukier w Polsce również podlega okresowym wahaniom. Zużycie cukru zależy od bezpośredniego spożywania cukru przez konsumentów oraz wykorzystania go do wytwarzania produktów zawierających cukier.

https://www.dekarbud.pl/PL-H88/wynajem-wysiegnika-koszowego-w-pyzdrach.html https://laser.artsteel.pl/ https://www.luglightfactory.de/de