Przemysł chemiczny

Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego jest przemysł chemiczny. Obejmuje on zarówno przemysł chemii nieorganicznej jak i organicznej. W efekcie produkowane są paliwa płynne, tworzywa i nawozy sztuczne, farmaceutyki, lakiery i farby, gaz świetlny i koksowniczy, kwas siarkowy oraz koks. Liderami w sektorze chemicznym są od lat firmy północnoamerykańskie i europejskie. Jednak w ostatnim czasie dały o sobie znać także Chiny. W branży chemicznej sprawdza się zasada, że większe państwo może więcej.

Łatwiej jest mu negocjować ceny surowców, ma lepsze możliwości produkcji i dystrybucji produktów. Przemysł chemiczny staje się coraz silniejszy. W Polsce, ma on długą tradycję, a jego rozwój przyspieszył znacząco po zakończeniu II wojny światowej. Branża chemiczna w Polsce ma duży potencjał rozwoju. Szczególnie dominuje tu petrochemia, tworzywa sztuczne i nawozy sztuczne. W porównaniu do tych podsektorów, udział przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego jest niższy.

Młoty hydrauliczne do koparki wynajem hele dla portów budynek.naukowe.waw.pl