Oceny, stypendia i warunki

Wiele osób musi przyzwyczaić się także do nowych reguł panujących na studiach, a zwłaszcza ocen i systemów punktowania wyników. Często bowiem nie trzeba zaliczyć każdego sprawdzianu, kartkówki czy projektu. Liczy się bowiem suma uzyskanych punktów za poszczególne elementy wchodzące do całościowej oceny. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne dla studentów, gdyż dzięki temu nie muszą zdać kartkówki czy sprawdzaniu z ciężkiego dla nich tematu, a jednocześnie nie ryzykują konieczności powtarzania przedmiotu. Zazwyczaj do zdania wymagane jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia.

Wspomnieć należy także, iż oceną niedostateczną jest 2, a zdany przedmiot oceniany jest nie tylko w skali 3-5, ale także poprzez ocenę opisową jako zal. (skrót od zaliczony). Opłaca się jednak zdać ćwiczenia jak najlepiej, gdyż niektórzy prowadzący premiują wysokie oceny zwolnieniem z pisania egzaminu. Dodatkowo jeśli na tle pozostałych studentów, otrzymujemy względnie dobre oceny możemy liczyć na stypendium naukowe. Im lepsze wyniki, tym większe stypendium.

www.26lo.waw.pl