Gospodarka

Rozwój gospodarki jest ściśle powiązany z rewolucją przemysłową. Dzięki temu, że wprowadzano innowacje w różnych dziedzinach w przemyśle, że powstawały całkiem nowe gałęzie przemysłowe kraje stawały się bogatsze.

Pierwszym mocarstwem gospodarczym stała się Anglia, w której to rewolucja się narodziła. Szybki rozwój spowodował rozszerzenie rynku zbytu na produkowane w coraz większych ilościach towary.

Kolejnym krajom, które pozazdrościły Anglii było już trochę trudniej rozwijać się. Nie były w stanie zaskoczyć nowościami swoich kontrahentów, wszystko rozciągało się w czasie a siła gospodarcza angielskiego państwa była nie do pokonania.

Konkurencja między krajami wzrastała coraz bardziej, co też pobudzało do rozkwitu gospodarek. Najbardziej i najszybciej kwitło włókiennictwo, hutnictwo, metalurgia, górnictwo.

Wdrażane wciąż w życie nowe technologie powodowały rodzenie się kolejnych gałęzi przemysłu. Produkcja wszędzie rosła i rozprowadzenie towarów po świecie wymagało udoskonalenia np.

transportu kolejowego i morskiego.

stycznik czasowy Wyposażenie magazynów