Gałęzie przemysłu paliwowo-energetycznego

Gałęzie przemysłu paliwowo-energetycznego stanowią podstawę rozwoju gospodarczego. Zajmują się eksploatacją i przetwórstwem surowców energetycznych.

Przemysł ten obejmuje kopalnie surowców energetycznych, zakłady takie jak koksownie, gazownie, elektrownie cieplne, wodne, atomowe i inne. Największymi producentami paliwa energetycznego są między innymi Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja, Iran, Wenezuela, Arabia Saudyjska i Meksyk.

Polski przemysł paliwowo-energetyczny koncentruje się na eksploatacji zasobów węgla kamiennego i zasobów węgla brunatnego. Bogate złota węgla kamiennego znajdują się na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz Lubelskiego Zagłębia Węglowego i Zagłębia Dolnośląskiego.

Natomiast węgiel brunatny wydobywany jest przede wszystkim w Bełchatowie, Koninie i Turku. Wydobycie ropy naftowej i eksploatacja gazu ziemnego odgrywa mniejszą rolę.

W produkcji energii elektrycznej przeważają elektrownie cieplne, a znacznie mniejsze znacznie mają elektrownie wodne.

https://multitapes.pl/produkty/grupa-produktowa/tasmy-elektroizolacyjne,2,3680 https://rubbpolska.pl/transport-i-logistyka/