Cracker a haker

„Haker” to słowo znane chyba wszystkim. Zupełnie inaczej jest z „crackerem”. Oba pojęcia są ze sobą blisko związane i warto postarać się nieco lepiej je zdefiniować.

Zasadniczo, osoby powszechnie określane mianem hakerów można podzielić na dwie grupy. W pierwszej trzeba by umieścić tych, którzy działają całkowicie legalnie, a w drugiej internetowych przestępców lub też tych, którzy działają na granicy prawa. Którzy z nich są hakerami, a którzy crackerami? No w i tym momencie zaczynają się schody.

Zasadniczo, cracker to jednostka łamiąca zabezpieczenia, czyli będąca włamywaczem sieciowym. Nie każdy włamywacz jest jednak od razu przestępcą. Ci „legalni” włamywacze siebie nazywają hakerami, a „nielegalnych” crackerami.

Ci drudzy jednak nie zgadzają się z tą opinią. Jak widać, sprawa definicyjna nie jest w tym przypadku wcale jasna. Najważniejsze jest chyba jednak to, żeby mieć świadomość faktu, że nie każdy haker czy też cracker musi być od razu przestępcą.

Zdaje się, że warto byłoby pomyśleć o wprowadzeniu bardziej klarownych definicji.

rozwiązania dla sklepów bezobsługowych